Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP214 Tarım ve Çevre 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin tarım- çevre etkileşiminde ortaya çıkan çevre sorunlarını anlamlarını ve çözümleri yönünde fikir üretip kara verebilmelerini, ilgililere öneride bulunmaları dersin amacının oluşturmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Çevre ve çevre sorunlarının sınıflandırılması,2. Hava kirliliği ve kirletici kaynaklar,3. Hava kirliliği ve Tarım,4. Su kirliliği ve Tarım,5. Su kirliliği ve kirletici kaynaklar,6. Toprak kirliliği ve kirletici kaynaklar,7. Toprak kirliliği ve tarım8. Çevre sorunlarında genel çözüm yolları,9. Tarımda mekanizasyonun toprağa etkileri,10. Gübreleme ve çevre,11. Ara sınav,12. Anız yakılması ve çevre,13. Pestisitler ve çevre,14. Sürdürülebilir ve Alternatif tarım
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre ve çevre sorunlarının sınıflandırılması
2.Hava kirliliği ve kirletici kaynaklar
3.Hava kirliliği ve tarım
4.Su kirliliği ve kirletici kaynaklar
5.Su kirliliği ve kaynaklar
6.Toprak kirliliği ve kirletici kaynaklar
7.Toprak kirliliği ve tarım
8.Çevre sorunlarında genel çözüm yolları
9.Tarımda mekanizasyonun toprağa etkileri
10.Ara sınav
11.Gübreleme ve çevre
12.Anız yakılması ve çevre
13.Pestisitler ve çevre
14.Sürdürülebilir ve Alternatif tarım
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Toplam77