Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IŞL212 Elektronik Ticaret 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı e-ticaret sisteminin ticari, hukuki ve teknolojik altyapısını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Cüneyt Mumcu
Öğrenme Çıktıları
  1. İnternet teknolojisinin gelişme sürecini kavrar.
  2. E-uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
  3. E-ticaretle ilgili genel bilgileri öğrenir.
  4. E-ticaretin hukuki altyapısı hakkında bilgi sahibi olur.
  5. E-ticaretin ticari yapısını öğrenir.
  6. E-ticaretler ilgili teknik bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mumcu, Cüneyt, Ders Notları
2. Yamamoto Telli, Gonca, E-Ticaret Kavramlar Gelişim ve Uygulamalar, Kriter Yayın, 2010
3. Dokur, Şükrü vd., Elektronik Ticaret, Nobel Akademik Yay., 2016
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ticaret ve internet ile ilgili temel kavramlar
2.Elektronik ticaretin tarihi gelişimi
3.Elektronik ticaret ile klasik ticaret arasındaki farklar
4.Elektronik ticaretin avantajları ve dezavantajları
5.Elektronik ticaretin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri
6.Elektronik ticaretin hukuki altyapısı
7.Elektronik ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
8.Elektronik pazarlamanın etkileri
9.Ara sınav
10.Elektronik ticarete işletmelerin uyumu ve uyumsuzluğu
11.Elektronik ticaretin teknik altyapısı
12.E-ticarette kaliteyi zorlaştıran unsurlar
13.İnternet ve güvenlik
14.E-ticarette bilgi güvenliği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı130
Proje Hazırlama140
Proje Sunma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam71