Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL231 Bilgisayarlı Muhasebe 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ticari ve Entegre (Ön) Muhasebeyi, bilgisayar yardımı ile muhasebe paket programlarında (Mikro, Eta, Logo, Link, Luca, v.b) uygulayabilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ahmet GÜN
Öğrenme Çıktıları
  1. Ticari belgeleri tanıyabilme.
  2. Ticari belgeleri muhasebe fişleri aracılığıyla bilgisayara girebilme.
  3. Muhasebe sürecini bilgisayar yardımıyla yapabilme.
  4. Mali raporları ve beyannameleri bilgisayardan hazırlayabilme.
  5. Ön muhasebe işlemlerini bilgisayar yardımıyla yapabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgisayarlı Muhasebe I-II (Eta, Logo LKS) Prof. Dr. İbrahim LAZOL, Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY. Ekin Kitabevi.
www.muhasebedersleri.com
www.muhasebeuygula.com
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilgisayar ve paket program seçim tekniğini öğretmek. Bilgisayarda, paket program kuruluşunu uygulamak,
2.Bilgisayarda, paket programlarda muhasebe sürecini öğretmek, Bilgisayarda, paket programı ve şirket kuruluşunu düzenlemek,
3.İşletme defteri kayıtlarını öğretmek, Gelir, gider fiş girişleri,
4.Tekdüzen Hesap Planın işleyişini, yardımcı hesabın önemini ve hesap düzenlemeyi öğretmek. Üretim, Hizmet ve Ticaret İşletmelerinde THP sürecini öğretmek. Paket programda, muhasebe modülünü tanıtmak. Tekdüzen hesap planı tanımlama, yeni, yardımcı hesap açma, iptal etme ve uygulama yapmak.
5.Muhasebe fişlerinin özelliklerini, çeşitlerini ve önemini öğretmek, Muhasebe fişlerinde örnek uygulamalar yapmak,
6.Ticari işletmelerde KDV dahil, hariç mal ve hizmet alış, satış, iade, iskonto, kur, vade, fiyat farkı işlemlerini öğretmek. Paket programda, muhasebe fişleri kullanarak; ticari işletmelerde KDV dahil, hariç mal finansal olayları düzenlemek.
7.Muhasebe sürecinde; değişiklik, iptal, beyanname düzenleme, değişiklik yapmayı öğretmek. Paket programda, muhasebe sürecinde, fiş iptali, iptal edilen fişin geri alınması, beyanname düzenlemeyi öğretmek.
8.Ara sınav
9.Belgeler, Defterler, Mizan Çeşitleri, Mali Tablolar hakkında bilgi vermek. Paket programda, düzenlenen finansal olayları defterler, mizanlar ve mali tablolarını düzenlemek.
10.Ticari işletmede, muhasebe sürecini örnek monografi ile öğretmek. Paket programda, ticari işletmede kuruluşu, dönem içi, sonu işlemleri ve mali tabloları monografi ile düzenlemek.
11.Ön muhasebe sürecini, önemini ve araçlarını öğretmek. Paket programda, ön muhasebe için stok, cari, fatura düzenleme sürecini tanımlamak, uygulamak.
12.Muhasebe modüllerinin kullanımını öğretmek, İlgili modüllerle uygulamalar.
13.Mal ve hizmet alış, satış, iade iskonto faturaları hakkında bilgi vermek. Paket programda, tanımlanan kartlara göre alış, satış, iade, iskonto ve fark faturalarını örnek uygulama yapmak.
14.Beyannameler hakkında bilgi vermek. Paket programda, ön muhasebe sürecine göre belgeler, defterler, mizanlar ve tablolar izlenir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı155
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam75