Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV216. İşletme Yönetimi II 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖGR.GÖR.MUHAMMET KOÇAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim işlevlerini yerine getirmek
  2. İşletmenin mali yapısını yönetmek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetim), insan kaynakları yönetimi (iş analizi, insan kaynakları planlaması, işgören bulma, işgören seçme, oryantasyon eğitimi, işgören değerleme, eğitim yöntemleri, kariyer planlaması, iş değerleme, ücretlendirme), üretim yönetimi (üretim planlaması, üretim örgütlemesi, kapasite ve stok planlaması), pazarlama yönetimi (hedef pazar belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma, dağıtım, müşteri ilişkileri), işletmenin mali yönetimi (gelir gider kavramları, borç-alacak, işletme varlıkları, işletme kaynakları).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak
2.Örgütleme Yapmak, Yöneltmek
3.Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak
4.İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak
5.İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme
6.İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak
7.Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak
8.Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması
9.ARASINAV
10.Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek
11.Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek
12.Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek
13.Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek
14.SINAV
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13131
Derse Katılım13339
Toplam100