Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV108 İstatistik 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde, çeşitli organizasyonlarda veya akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan verilerin, toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanabilmesi için gereken ön beceriyi öğrenciye kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistiğin temel kavramlarını bilir ve bu kavramları kendi içinde ayırt eder
  2. İstatistik serilerine ait betimlemeleri tablo ile, grafik yoluyla ve sayısal olarak yapar.
  3. Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini bilir,hesaplar ve yorumlar
  4. Olasılık çeşitlerini tanır ve çeşitli olasılık hesaplarını yapar
  5. Normal Dağılım, t dağılımı ve Ki-Kare Dağılımlarını bilir ve yorumlar
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
YOK
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Normal Dağılım, t dağılımı ve Ki-Kare Dağılımlarını bilir ve yorumlar
2.Veri Türleri ve Veri Toplama Yöntemleri
3.Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması
4.Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması hakkında uygulama örnekleri
5.Merkezi Eğilim Ölçüleri
6.Merkezi Yayılım Ölçüleri
7.Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçülerin Karşılaştırılması ve Yorumlanması
8.Olasılık Teorisine Giriş, Permütasyon, Kombinasyon ve Sayma Kuralı
9.Koşullu Olasılık ve Çarpma Kuralı
10.Vize Sınavı
11.Olayların Birleşiminin Olasılığı
12.Tesadüfi Değişkenler
13.Normal Dağılım, t dağılımı ve Ki-Kare Dağılımı
14.Tahmin Teorisine Giriş
15.Final Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı12525
Toplam50