Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV115 E Ticaret 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin internet ortamında alış ve satış işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. E-ticaret faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları
2.E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri
3.E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü
4.İnternet ortamında yayınların hukuki yönü
5.Elektronik haberleşmenin hukuki yönü, elektronik imza uygulamasının hukuki yönü
6.Ticaret kavramı ve önemi, E-Ticaret araçları
7.E-Ticaret uygulamaları, veri analiz teknikleri
8.E-Ticaret uygulamaları
9.Web tanımı, web programları
10.Arasınav
11.Web program kurulumu
12.Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi
13.Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi
14.İşletmeler arası (B2B )
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11414
Derse Katılım21326
Uygulama/Pratik224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11919
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Toplam75