Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV219 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin bilimsel araştırmanın temel kavramlarını öğrenmesi, araştırma problemini tanımlaması ve çeşitli kaynaklardan yararlanarak araştırma yapması ile araştırma sonucu raporlaştırması ve bunu sunmasının sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Damla ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel araştırmayla ilgili temel kavramları tanımlayabilme
  2. Araştırma problemini, hipotezi, değişkenleri belirleyebilme
  3. Araştırma yapılacak konuyla ilgili kaynakları belirleyebilme
  4. Araştırma bulgularını ve sonuçlarını bilimsel temelde yorumlayabilme
  5. Araştırma raporu hazırlayıp sunabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ed. Ziya Kaya, Mehmet Şahin, Meslek Yüksekokulları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Siyasal Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim, araştırma ve bilimsel araştırmada temel kavramlar ve araştırmacı 2 0
2.Araştırma türleri Tarihsel, Betimsel ve Bağıntısal model 2 0
3.Nedensel-Karşılaştırma Modeli ve Deneysel Model Bilimsel araştırmada etik ve kurallar Bilimsel araştırma sürecine giriş 2 0
4.Araştırma konusunun belirlenmesi Araştırma probleminin tanımlanması 2 0
5.Eleştirel kaynak taraması 2 0
6.Araştırma tasarımı ve hipotez oluşturulması 2 0
7.Araştırmada evren ve örneklem 2 0
8.Ara sınav 2 0
9.Veri ve veri kaynaklar 2 0
10.Veri toplama yöntemleri ve veri yönetimi 2 0
11.Araştırma raporu yazımı 2 0
12.Öğrenci araştırma ödevi sunumları 2 0
13.Öğrenci araştırma ödevi sunumları 2 0
14.Öğrenci araştırma ödevi sunumları 2 0
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Toplam50