Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE235 Kaynaştırma Eğitimi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kaynaştırmanın tanımını yapar. Kaynaştırma uygulamalarını tanımlar. Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenleri, kaynaştırmaya hazırlıketkinliklerini, öğretimsel uyarlamaları ve destek özel eğitim hizmetleri betimler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Özel eğitimde kaynaştırma uygulamaları ile kaynaştırma uygulamalarının başarılı olabilmesi için gerekli olan destek özel eğitim hizmetlerinden kaynak oda eğitimi, sınıf-içi yardım, işbirlikçi öğretim, özel eğitim danışmanlığını betimler ve diğer ek hizmetleri ifade eder.
  2. Kaynaştırma uygulamasının başarılı olabilmesi için öğretimin içeriğinde, sunumunda ve çıktısında yapılabilecek öğretimsel uyarlamaların neler olabileceğini ifade eder.
  3. Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında öğretmenlerle,normal öğrencilerle kaynaştırma öğrencileri ile yapılabilecek çalışmaları ifade eder. Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında okul yönetiminin yapabilecekleri kaynaştırma öğrencilerinin ve normal öğrencilerinin aileleri hazırlanmalarında yapılabilecekleri tanımlar, fiziksel ortamda yapılacak düzenlemeleri ifade eder.
  4. Özel gereksinimli öğrencinin normal sınıf öğretmeni tarafından fark edilmesi ve yönlendirilmesi sürecine yönelik öğretmenin gerçekleştireceği çalışmaları, ekip çalışmasıyla yürütülecek çalışmaları, ülkemizdeki ekip çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini, etkinlikler modelini açıklar.
  5. Bireysel uyarlama planı hazırlama ve uygulama sürecini tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar Gönül. Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005Eripek, Süleyman. Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Özel Eğitim, Ünite 1 (Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Web-Ofset Tesisleri, 2002.Güzel Özmen, Rüya. “Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler”, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Editör:Ayşegül Ataman. 2. Baskı. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005.Kırcaali-İftar, Gönül. “Özel Eğitimde Kaynaştırma,” Eğitim ve Bilim, 16:45-50, 1992.Kırcaali-İftar, Gönül. Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Lisans Tamamlama Programı, Özel Eğitim, Ünite 1 (Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Web-Ofset Tesisleri, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
A-KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ1- Kaynaştırma eğitimi2- Kaynaştırma eğitiminin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişim süreci3- Kaynaştırma eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar4- Kaynaştırma Eğitiminde Görev Alan Personel ve Özellikleri5- Kaynaştırma Eğitiminde Ekip Çalışmasının Önemi6- Kaynaştırma Eğitiminin YararlarıB- KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL GEREKSİNİMLERİ1- Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişim özellikleri2- Kaynaştırma öğrencisini eğitim ortamına yerleştirme süreciC- KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİ UYGULAYAN OKULLAR
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları
2.Kaynaştırma Uygulamalarının Yasal Dayanakları
3.Kaynaştırmayı Başarıya Ulaşmasında Öğretmenlerin Rolü Kaynaştırmayı Başarıya Ulaşmasında Normal Öğrencilerin Rolü,Kaynaştırma Öğrencilerinin hazırlanması,
4.Kaynaştırmayı Başarıya Ulaşmasında Okul yönetimi, Kaynaştırma Öğrencilerinin ve Normal Öğrencilerinin Aileleri, Fiziksel Ortam
5.Destek Özel Eğitim Hizmetleri ve Ek Hizmetler
6.Özel Gereksinimli Öğrencinin Normal Sınıf Öğretmeni Tarafından Fark Edilmesi ve Yönlendirilmesi
7.Öğretimin İçeriğinde, Sunumunda ve Çıktısında Öğretimsel Uyarlamalar Yapmak
8.Öğretimin İçeriğinde, Sunumunda ve Çıktısında Öğretimsel Uyarlamalar Yapmak
9.Ara Sınav
10.Bireysel Uyarlama Planı Hazırlama ve Uygulama
11.Davranış Değiştirme (Uygun Olan davranışların Arttırılması)
12.Davranış Değiştirme (Uygun Olmayan davranışların Azaltılması)
13.Uygulamalı Davranış Analizinin Kaynaştırma Ortamlarında Kullanımı
14.Uygulamalı Davranış Analizinin Kaynaştırma Ortamlarında Kullanımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Makale Kritik Etme130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı177
Derse Katılım13339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Toplam75