Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE239 Çocuk ve Teknoloji 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Teknoloji ve teknoloji eğitimi konusunda yetkinleşebilme, teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Metin KADİM
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocuk eğitiminde teknoloji ve önemini kavrayabilir.
  2. Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilir.
  3. Çocukluk dönemde bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Tüm fen bilgisi eğitimini anlatan metod kitapları kullanılabilir.
2- Şimşek, N., & Çınar, Y.(2008). Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
3- Çepni, S.(2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegamA.
4- Arnas, Y.(2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
5- Taşkın, Ö.(2008). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar.(Editor). Ankara: PegemA
6- Arı, M., & Öncü, E.(2007). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık.
7- Şahin, F.(2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: YA-PA
8- Chaille, C., & Britain, L.(2003). The young child as scientist. New York: A & B.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çocukluk dönemde teknoloji ve teknoloji eğitimi, teknolojik etkinlikler planlama, teknolojik etkinlikleri uygulama ve teknolojik etkinlikleri değerlendirme, çocukluk döneminde bilgisayarın yeri, önemi ve bilgisayar kullanımı, bilgisayarın eğitim alanında kullanılması, çocukluk dönemde bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları ve değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders ve ilgili kaynakların tanıtılması
2.Çocukluk dönemde teknoloji
3.Çocukluk dönemde teknolojinin önemi ve niteliği
4.Çocukluk dönemde teknoloji eğitimi ve içeriği
5.Çocukluk döneminde bilgisayarın yeri
6.Çocukluk döneminde bilgisayarın önemi
7.Çocukluk döneminde bilgisayar kullanımı
8.Bilgisayarın çocuk eğitiminde kullanımı
9.Ara Sınav
10.Teknolojik etkinlikler planlama
11.Teknolojik etkinlikler planlama ve uygulama
12.Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme
13.Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme
14.Teknolojik etkinlikleri değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Rapor Hazırlama520
Rapor Sunma120
Toplam180
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı166
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik5315
Rapor Hazırlama5420
Rapor Sunma133
Toplam75