Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE234 Müzik Eğitimi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çocuk gelişiminde müziğin ve müzik eğitiminin önemini kavramak ve bu alanda geliştirilmiş teorileri tartışmak, ve okulöncesi döneme uygun müzik etkinlikleri geliştirerek uygulayabilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler müzik ve eğitim ilişkisini açıklar
  2. Öğrenciler okul öncesi eğitimde müziğin önemini kendi ifadeleriyle açıklar
  3. Öğrenciler çocuk şarkılarının uygunluğunu analiz eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. Anadolu Ü. AÖF Yay. 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çocuklara müzik ve müziksel beceriler yoluyla çeşitli davranışların kazandırılması, çocuğun müzikle rahatlamasının sağlanması, çocukta sanat sevgisinin oluşturulması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Müzik nedir, çocuğun yaşamında ses ve müziğin önemi
2.Müziksel gelişim dönemleri
3.Okul öncesi dönemde müzik eğitimi
4.Müzik eğitiminin kapsamı
5.Müzik eğitiminde yapılacak çalışmalar
6.Okul öncesi dönemde kullanılabilecek enstrümanlar
7.Müziğin çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi
8.İşitsel algı gelişimi ve eğitim
9.Ara sınav
10.Tartım eğitimi
11.Bebeklik ve okul öncesinde doğal sesler ile eğitim
12.Müzikle tedavi
13.Ritm ve ses çalışmaları, parmak oyunları, tekerlemeler, taklitler
14.Ritm ve ses çalışmaları, parmak oyunları, tekerlemeler, taklitler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1025
Uygulama/Pratik525
Toplam425
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11010
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik5420
Toplam75