Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE242 Çevre Eğitimi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının, çevre bilimi ve çevre sorunları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler temel ekolojik kavramları açıklayacaklardır
  2. Öğrenciler ekolojik dengenin çevre ve canlılar için önemini açıklayacaklardır
  3. Öğrenciler Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik ve endemik türleri tanıyacaklardır
  4. Öğrenciler çevre kirliliği hakkında bilgi kazanacaklardır
  5. Öğrenciler çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri üreteceklerdir
  6. Öğrenciler çevre ile ilgili kuruluşlar ve gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendireceklerdir
  7. Öğrenciler çevre eğitiminin önemini yorumla yeteneği kazanacaklardır
  8. Öğrenciler ilköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştireceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çevre biliminin tarihsel gelişimi İnsanlar ve Çevre: Ekosistem, ekolojik denge, besin ve madde döngüleri Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye’deki durum: Flora ve fauna Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri Çevre Sorunları: Su, toprak ve hava kirliliklerin nedenleri ve önlemler Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğrenciler ilköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştireceklerdir
2.İnsanlar ve Çevre: Ekosistem - Ekolojik denge
3.Besin ve madde döngüleri
4.Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye'deki durum: Flora ve fauna
5.Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri
6.Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri
7.Su kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemler
8.Su kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemler
9.Ara Sınav 1
10.Hava kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemler
11.Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri
12.Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma
13.İlköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştirme
14.Tartışma, Araştırma ve Sunumlar
15.Final
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Proje Hazırlama10330
Proje Sunma224
Toplam75