Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE117 İletişim 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye iletişimin ne olduğu, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan iletişim türleri ve özellikleri, bu iletişim türlerini kullanma yeterlilikleri kazandırılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Metin KADİM
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişim tanımını yapar, iletişim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2. Sözlü iletişimi tanımlar, sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
  3. Sözsüz iletişimi tanımlar, sözsüz iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
  4. Yazılı iletişimi tanımlar, yazılı iletişim araçlarının ne olduğunu ve özelliklerini, yazılı iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken özellikleri ifade eder.
  5. Biçimsel iletişimi tanımlar, biçimsel iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.
  6. Biçimsel olmayan İletişimi tanımlar, biçimsel olmayan iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- VURAL, İ., "İLETİŞİM", Pegem Yayınevi 2- Tutar, H., Yılmaz, M. K., "Genel İletisim" Nobel Yayıncılık.3- Mısırlı, İ., "Genel İletisim" Detay Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
1- İletişim, 2- Sözlü İletişim3- Sözsüz İletişim4- Yazılı İletişim5- Biçimsel İletişim6-Biçimsel Olmayan İletişim
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sözlü İletişim kurmak
2.Sözlü İletişim kurmak
3.Yazılı İletişim kurmak
4.Yazılı İletişim kurmak
5.Yazılı İletişim kurmakSözsüz İletişim kurmak
6.Sözsüz İletişim kurmak
7.Sözsüz İletişim kurmak
8.Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
9.Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
10.Biçimsel (Formal) İletişim kurmakBiçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
11.Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
12.Örgüt dışı iletişim kurmak
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı166
Derse Katılım12224
Proje Hazırlama5525
Bireysel Çalışma4520
Ev Ödevi5420
Toplam100