Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ215 Küresel Lojistik 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere küresel çapta lojistik yönetimini kavratmayı amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Fırat GÜLTEKİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Küresel pazarlarda lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekleri tespit edebilecektir.
  2. Uluslarası üyelerin bulunduğu küresel tedarik zincirleri içinde yer alan farklı işletmelerin zincir içindeki rollerini açıklayabilecektir.
  3. Küresel pazarlarda lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekleri uygulayabilecektir.
  4. Uluslararası ticaret finansmanını, uluslararası ticarette hangi enstrümanların nasıl kullanıldığını, işlemlerin nasıl gerçekleştiği ve dokümantasyonu konularını bilerek uygulamalarını gerçekleştirebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
uluslarası pazarlama, işletmeler için uluslarasılaşma süreci, dış ticaret yönetimi temelinde çeşitli alt konuların bir arada değerlendirilecektir
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Küresel Lojistik ve Küresel Tedarik Zinciri Kavramlarına Giriş
2.Lojistik üs kavramı I
3.Lojistik üs kavramı II
4.Türkiyede lojistiğin gelişim süreci
5.Türkiyede lojistik sektörünün mevcut durumu
6.Dünyada lojistik trendler
7.Lojistik sektörünün geleceği
8.Türkiyede lojistik sektörünün zayıf ve güçlü yönleri
9.Arasınav
10.Proje sunumları
11.Proje sunumları
12.Proje sunumları
13.Proje sunumları
14.Genel Tekrar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü3412
Beyin Fırtınası224
Rapor000
Ev Ödevi248
Toplam76