Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ115 Mali Tablolar Analizi 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre kavrayabilme, İşletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilme, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme Konularında teorik ve uygulama bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Şenol Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. İşletmenin temel mali tablolarının tam olarak anlaşılması
  2. Mali tabloları etkileyen faktörlerin anlaşılarak mali tabloların yorumlanması
  3. Mali analizde kullanılan tekniklerin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Malî analizin yapılma amacını ve çeşitleri, İşletmelerde kullanılan malî tablo ilkeleri, malî tabloları belirlenen standartlar, İşletmelerin malî analizinde kullanılan teknikler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Mali Tablolar
2.Mali Analizin Yapılmasının Amacı, Kavramı Ve Çeşitleri
3.İşletmelerde Kullanılan Mali Tablolar Ve İlkelerinin Açıklanması
4.Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi
5.Mali Analiz Teknikleri
6.Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği
7.Dikey Yüzde Yöntemi
8.Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi
9.Ara sınav
10.Fon Akım Tablosu
11.Nakit Akim Tablosu
12.Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
13.Proforma Tablosu Ve Konsolide Tablolar
14.Örnek Uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik12224
Problem Çözümü13339
Toplam105