Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ118 Davranış Bilimleri 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Davranış Bilimleri dersinin amacı insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönleri, küçük gruplarda bireyler arası etkileşimler ve bu özelliklerin iş yaşamına etkileri gibi konuları incelenmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemile AVCI AKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan davranışlarının nedenlerini anlamak
  2. İş yaşamında ortaya çıkan çatışmalara çözüm önerileri geliştirmek
  3. Çeşitli disiplinler açısından insan davranışlarını incelemek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Baysal, Ayşe Can-Tekarslan Erdal, Davranış Bilimleri, Prof.Dr. Salih GÜNEY Davranış Bilimleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Kültür.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Davranış Bilimlerine Giriş
2.Davranış Bilimlerine Araştırma Yöntemleri
3.Öğrenme
4.Güdülenme
5.Kişilik
6.Algılama
7.Tutumlar
8.Gruplar
9.Vize
10.Önderlik
11.Çatışma
12.Kara verme
13.Kültür
14.Sosyal davranış ve Örgütler
15.Sınav
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma13339
Toplam80