Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ219 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türkiye’de bireysel ve toplu iş hukuku uygulamalarını ve sorunlarını anlatmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ
Öğrenme Çıktıları
  1. İş hukukunun temel kaynak ve kavramlarını öğrenir.
  2. İş hayatını ve bu süreçteki temel haklarını ve sorumluluklarını öğrenir.
  3. Bireysel İş hukuku kurallarını ve uygulamalarını anlar.
  4. Toplu İş Hukuku kurallarını ve uygulamalarını öğrenir.
  5. Toplu İş Sözleşmesi konusunda bilgi sahibi olur.
  6. Ülkemizde yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erdoğan G., İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Detay Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İş Hukukunun temel kavramları, kaynakları ve uygulama alanı Bireysel İş sözleşmesinin feshi ve sonuçları Sendika tanımı, tarihsel gelişim Sendikaların yapısı, faaaliyetleri ve üyelik işlemleri Toplu iş sözleşmesi kavramı Sosyal Güvenlik Hukukunun amaç ve kapsamı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş hukukunun tanımı, konusu ve tarihsel gelişim süreci
2.İş Hukukunun temel kavramları, kaynakları ve uygulama alanı
3.İş sözleşmesinin tanımı, unsurları, özellikleri ve türleri
4.Bireysel İş sözleşmesinin feshi ve sonuçları
5.Çalışma ve dinlenme süreleri, Ücret ve ücret tipleri
6.Sendika tanımı, tarihsel gelişim
7.Sendika Hakkı ve Sendikalaşma
8.Sendikaların yapısı, faaaliyetleri ve üyelik işlemleri
9.Arasınav
10.Toplu iş sözleşmesi kavramı
11.Toplu iş sözleşmesinin yapılış süreci
12.Toplu iş sözleşmesinin yasal sınırları, yararlanan kişiler
13.Toplu İş Uyuşmazlıkları, Grev ve Lokavt
14.Sosyal Güvenlik Hukukunun amaç ve kapsamı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
Ev Ödevi155
Toplam77