Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, girişimciliğin temel ve güncel yaklaşımları çerçevesinde, girişimci kimdir?, girişimcilik nedir?, yeni bir iş nasıl kurulur, girişimciliğin önemi nedir? , girişimcilik ekonomik, sosyolojik, psikolojik yaklaşımlar perspektifinden nasıl değerlendirilmektedir konuları hakkında akademik bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Murat Burucuoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Girişimcinin temel problemleri ve çözümleri hakkında strateji geliştirme becerisi kazandırılmış olacaktır.
  2. Girişimciliğin temel kavramları ile ilgili bilgi edinilmesi sağlanmış olacaktır.
  3. Girişimciliğin farklı bakış açıları ile irdelenmesi ile bütünsel bir bakış açısı kazandırılmış olacaktır.
  4. Girişimciliğin Türkiye ekonomisne katkısı hakkında bilgi edinimi sağlanmış olacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DİLSİZ, İrfan ve KÖLÜK, Nihat. (2005). Meslek Yüksek okulları İçin Girişimcilik. Detay Yayıncılık. Ankara
GÜNEY, Semra. (2008). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Yaklaşımlar. Siyasal Kitapevi. Ankara
TOP, Seyfi. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci. Beta Yayıncılık. İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
girişimcilik girişimci olma yolları girişimciliğin ekonomik sosyal ve kültürel hayata katkıları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi, Girişimcilik Hakkında Temel Kavramlar
2.Girişimciliğin Ekonomik Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
3.Girişimciliğin Psikolojik Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
4.Girişimciliğin Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
5.Girişimcilik Eğitimi
6.Kadın Girişimcilik
7.Ara Sınav
8.Girişimcilik ve Kültür
9.Etik, Sosyal Sorumluluk ve Girişimcilik
10.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
11.İç Girişimcilik
12.Yeni Bir İş Kurma
13.Yeni Bir İş Planı Kurma Sürecinde İş Planının Hazırlanması
14.Türkiye’de Küçük İşletmeler, Sorunları ve Çözüm Yolları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Ev Ödevi3515
Toplam75