Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ228 Kalite ve Standartları 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bilgiye ulaşmanın çok çabuk ve kolay gerçekleştiği, müşteri beklentilerinin sürekli arttığı ve teknolojinin süratle ilerlediği bir dönemde yaşamaktayız. Bu şartlarda işletmelerin ticari başarı elde edebilmeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Artık en yüksek kaliteyi, en düşük maliyetle üretebilen ve müşterisine zamanında teslimat yapabilen işletmeler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Bu kapmsada bu dersin amacı, öğrencilere kalite yönetiminin temel konuları hakkında bilgi vermek ve Kalite Kontrol dersi için hazırlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Muazzez ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Kalite yönetim sisteminin anlaşılması
  2. Kalite problemlerine dönük veri üretilmesini, bu verilerin analiz edilmesini ve analiz sonuçlarına göre sürece yön verilmesini sağlayan kalite araçlarına hakim olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşul bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bozkurt R., 2003; Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
2. Bozkurt R., 2003; Kalite Maliyetleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
3. Dereli T. ve Baykasoğlu A., 2003; Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Nobel Yayın Dağıtım
4. Şimşek M., 2004; Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kalite kavramı Kalitenin öncüleri Ürün ve Hizmet kalitesi Toplam Kalite yönetimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar (Kalite nedir?, Müşteri, müşteri memnuniyeti, Kalitenin öncüleri, imalat kalitesinin boyutları, hizmet kalitesinin boyutları, kalitenin bileşenleri, kaliteyi etkileyen faktörler)
2.Kalitenin Ekonomisi
3.Toplam Kalite Yönetimi
4.Sürekli İyileştirme (Kaizen), aşamaları, araçları ( 5S, 5N1K, 5N, 3MU,...)
5.Kalitenin Araçları (Beyin Fırtınası, Akış diyagramı)
6.Kalitenin Araçları (Çetele Diyagramı, Pareto Diyagramı)
7.Kalitenin Araçları (Sebep-sonuç diyagramı, histogram)
8.Kalitenin Araçları (Dağılım Diyagramı, kontrol grafikleri)
9.Ara sınav
10.Yönetim Araçları (Afinite/Yakınlık Diyagramı, İlişkiler Diyagramı, Ağaç Diyagramı, Matris diyagramı)
11.Yönetim Araçları (Öncelik matrisi, matris veri analizi, proses karar diyagramı, ok diyagramı)
12.ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri
13.Öğrenci projelerinin sunumu
14.Öğrenci projelerinin sunumu
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam79