Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ238 Mektup Postası 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere posta hizmetleri bölümünde görecekleri tüm alan derslerinin temelini oluşturmaktır. Bu derste posta hizmetleri bölümü terminolojisi, Genel hükümler, Mektup postası gönderileri, Mektup postasında özel hizmetler, Mektup postasında ücret ödeme yöntemleri, Ücret denetimi ve takse işlemleri, Reklamasyon (Haber isteme) konuları anlatılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör. Zümral Gültekin
Öğrenme Çıktıları
  1. Mektup Postası Gönderileri neler olduğu.
  2. PTT Özel Hizmetleri neler olduğu öğrenilir.
  3. PTT de ücret ödeme sistemleri nelerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mektup Postası Yönetmeliği, PTT Eğitim Merkezi Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu derste posta hizmetleri bölümü terminolojisi, Genel hükümler, Mektup postası gönderileri, Mektup postasında özel hizmetler, Mektup postasında ücret ödeme yöntemleri, Ücret denetimi ve takse işlemleri, Reklamasyon
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel Hükümler, Postada Haberleşme Hizmeti, Posta Tekeli, Posta Gizliliği, PTT’nin Halka Karşı Sorumlulukları, Mektup Postası Gönderilerinin Ayrımı,
2.Posta Yasakları (40. ve 41. madde yasakları), Şüpheli Mektup veya Paketlerin Tanınması
3.Mektuplar, Mektup Boyutları ve Ağırlıkları, Mektupların Kabul İşlemleri, Posta Kartları ve Kabul İşlemleri, Posta Kartları ve Tebrik Kartları Karşılaştırması
4.Basılmış Kağıtlar, Basılmış Kağıtların Boyut ve Ağırlıkları, Tebrik Kartları,
5.Adressiz Basılmış Kağıtlar, Küçük Paketler, Gümrük İşlemleri, Körlere Özgü Yazılar,
6.Davetiyeler, Mektup Postası Gönderilerinde İstenebilecek Özel Hizmetler, Uçak,
7.Ara Sınav
8.Özel Ulak, Kayıtlı Taahhütlü, Postrestant, Alma Haberli, Alıcının kendisine Verilecek
9.Değeri Konmuş Mektuplar, Ödeme Şartlı
10.M.P.G. ücret ödeme Yöntemleri, Uluslararası Cevap Kuponları
11.M.P.G. ücret alma makineleri, P.P damgalı gönderiler, Ücret Başlığı
12.Gidiş Dönüş Ücretli Gönderiler, Uluslar arası Ticaret Cevap Servisi, Toplu Posta Gönderilerin Ücretlendirilmesi,
13.Gönderilerin Gemilerden Postaya Verilmesi,Ücret Denetimi Ve Takse İşlemleri, Reklamasyon,
14.Geri Alma Adres Değiştirme, Ödeme Bedelinin İptali
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü3618
Beyin Fırtınası224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Ev Ödevi248
Toplam74