Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ETP235 Kontrol Sistemleri 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, kontrol sistemleri hakkında temel bilgileri edinmesi. Kontrol yöntemlerinin temel ilke ve uygulamalarını kavramasıdır. Kontrol sistemlerinde kararlılık, geri besleme, PID gibi kavramları kavrayabilme ve kullanabilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Harun SÜMBÜL
Öğrenme Çıktıları
  1. Endüstriyel süreçlerin ve makinaların otomatik kontrolü için gereken becerilere sahip olmak amacıyla kontrol sistemlerini tanıma ve projelerini okuma becerisini kazanabilme.
  2. Kontrol işlemlerinin temel ilkeleri ve özelliklerini yorumlayabilme
  3. Açık ve kapalı çevrim kontrol sistemlerini kavrayabilme.
  4. Kontrol sistemlerinde kullanılan algılayıcı ve uyarmaçları kavrayabilme.
  5. Oransal, oransal-integral, oransal-türev-integral denetleyicilerin özelliklerini açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARDIMCI KİTAPLAR: Yüksel, İbrahim (2005), Otomatik Kontrol. Ogata, Katsuhiko (2002), Modern Control Engineering. DERS ARAÇLARI: Laboratuvar deney gereçleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kontrol sistemlerini tanımlar. Kontrol sistemlerinde kullanılan yöntemlerini ve sistemlerde nasıl uygulanacağını açıklar. Kontrolde kullanılan kontrol yöntemleri ve bunların kararlılık analizlerini ve kullanma becerilerini kazandırmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kontrol sistemlerine giriş. Tanımlar.
2.Kontrol sistemleri proje çizimi ISA standartları, sembolleri, proses ve enstrüman çizimi
3.Kontrol sistemlerinde açık ve kapalı çevrim
4.Transfer Fonksiyonları ve Blok Diyagramlar
5.Basit Sistem Elemanları ve Benzerlik: Elektriksel, Elektromekanik, vb. Sistemlerin Modellenmesi
6.Kontrol sistemlerinde blok gösterimi ve indirgemeleri
7.İşaret akış grafikleri
8.Arasınav
9.Doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemleri Geçici Durum Tepkileri. Birinci ve ikinci dereceden sistemler
10.Sistemlerin geçici durum davranışları
11.Aç-kapa denetimi ve uygulamaları
12.Oransal, oransal-integral-türev denetleyiciler
13.Kalıcı durum hatası
14.Kararlılık analizi
15.Laboratuvar uygulamalı sınavı ve deney uygulama raporlarının değerlendirilmesi
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım41872
Toplam76