Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP214 Kalite Kontrol 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kimyasal üretimde kalite ve proses kontrolü ilişkisini algılayabilme, kontrol mekanizmaları ve endüstriyel uygulamaları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Zeynep İLKILIÇ AYTAÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kalite Güvence Sistemleri ve Standartlarının özelliklerini kavrayabilme
  2. Kalitede standartlaşmanın önemini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Toplam Kalite Yönetimi, Muhittin ŞİMŞEK, 2003 • Ekip Çalışması ve Liderlik,Acar BALTAŞ, Remzi Kitabevi,2007. • Geleceğin Organizanizasyonunu Yaratmak, Ahmet Şerif İzgören, Elma Yayınları,2000. • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, Yavuz DEMİREL, IQ Yayınları,2006. • İnovasyon, Arman KIRIM, Sistem Yayıncılık, 2007. • ISO 9000-2001 Toplam Kalite Yönetimi, Özkan Tütüncü- Özlem İpek DOĞAN,DEU,2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kontrol ve tarihsel geçmişi, kontrol mekanizmaları, kalite kontrol sistemleri ve endüstriye uygulamaları, standartlar ve önemi ve kimyasal üretimde kalite kontrol sistemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
2.Kalite Kavramı Nedir?
3.Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler
4.Kalite Kavramında Değişik Yaklaşımlar
5.Kaizen ve Sürekli İyileştirme
6.Kalite Kontrol Çemberleri
7.Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri
8.Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi
9.Kalite Güvence Sistemi ve ISO Kavramı
10.Ara sınav
11.ISO 9001:2000- ISO 9001:2000
12.Kalite Sistemi Dokümantasyonu, Kalite El Kitabı Kavramı
13.Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar
14.Üretimde kalite kontrol teknikleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Toplam50