Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP217 Çevre Kimyası 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Genel kimya- çevre kimyası farklılıklarının belirlenmesini, temel çevre analitik kimyası konularının ve özellikle su kimyasının temel konuları ve tayin yöntemlerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Sevil EVREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre kimyası hakkında bilgi sahibi edinme
  2. Su kirliliği ve analiz yöntemlerinin öğrenilmesi
  3. Çevre kimyasında numune alma ve saklama koşulları hakkında bilgi sahibi olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şengül, F ve Müezzinoğlu, A. “ Çevre Kimyası”, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No.228, 1993.
Samsunlu,A. “ Çevre Mühendisliği Kimyası ” SAM-Çevre Teknolojileri Merkezi Yayınları, 1999.
Şengül, F ve Müezzinoğlu, A. “ Su ve Atıksu Analizleri “ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayınları, 1998.
Şengül, F. & A. Müezzinoğlu, “ Çevre Kimyası “ DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, 1995.
Manahan, S.E., “ Environmental Chemistry “ , 7th ed. Lewis Pubs. CRC, 2000.
Sawyer C.N. & McCarty P.L., Parkin G.F., “ Chemistry for Environmental Engineering and Science” , 5 th ed.. McGraw-Hill Series, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çevre kimyası bilimi, numune alma ve saklama yöntemleri, çevre kimyasında temel kimyasal hesaplamalar, su kimyası ve önemli parametreler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre Bilimleri - Çevre Kimyası
2.Suyun Yapısı, su kimyası
3.Çevre kimyasında numune alma ve saklama teknikleri
4.Sularda Alkalinite ve önemi
5.Sularda sertlik ve tayin yöntemleri
6.Sularda asidite, asit-baz dengesi
7.Bulanıklık ve çevresel önemi
8.Çözünmüş oksijen, tayin yöntemleri ve önemi
9.Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) ve tayin yöntemleri
10.Ara sınav
11.BOİ verilerinin uygulaması
12.Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve tayin yöntemleri
13.Çözünürlük , çözünürlüğü etkileyen faktörler
14.İçme suyunda katı madde tayini
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam80