Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP108 Analitik Kimya Lab. 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bir numunedeki katyon ve anyonların kalitatif analizlerinin klasik yöntemlerle yaptırılmasıKlasik analiz yöntemlerini kavramak ve uygulamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka
Öğrenme Çıktıları
  1. Genel olarak analitik kimya laboratuarında güvenlikle ve disiplinli çalışma becerisi kazanma
  2. Stok şişe üzerinden madde ile ilgili bilgi okuma ve çözelti hazırlama becerisi kazanma
  3. Reaktifleri birbiri üzerine ilave ederek fiziksel değişimleri gözlemleme becerisi kazanma
  4. Bu gözlemler sonucunda ilgili tepkimeleri yazabilme ve denkleştirme
  5. Katyonları özelliklerine göre sistematik olarak birbirinden ayırma ve belirtme yapabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Gündüz, T., Yarı-Mikro Kalitatif Analiz, Ankara, 19852. Analitik Kimya Lab. Klavuzu, OMÜ Yayınları3. Analitik Kimya Temel İlkeler, 8. Baskı, D.A. Skoog,D.M. West,F.J. Holler,S.R.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Katyon ve Anyon analizleri, gravimetrik ve volumetrik tayin yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Laboratuar güvenliğinin ve çalışma şartlarının tanıtımı
2.Laboratuar malzemelerinin ve aletlerinin tanıtımı
3.I. Grup Katyon analizleri
4.II. Grup Katyon analizleri
5.III. Grup Katyon analizleri
6.IV. Grup Katyon analizleri
7.V. Grup Katyon analizleri
8.Kristal Suyu Tayini
9.Ara Sınav
10.Mohr Titrasyonu İle Klorür tayini
11.Asit ve Baz Titrasyonları
12.Sirkede Asetik Asit Tayini
13.Su Sertliği ve İçme Sularında Sertlik Tayini
14.Telafi deneylerinin yapılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Sunma1020
Deney Sonrası Quiz1040
Toplam640
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Deney Sonrası Quiz10220
Quiz için Bireysel Çalışma10220
Toplam101