Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP118 Analitik Kimya Lab. 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Genel olarak nitel nicel analiz yöntemlerinin ve bu analiz sırasında uygulana temel işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Nitel kimyasal analizin sistematiğini anlar
  2. Nitel kimyasal analizi laboratuarda uygular
  3. El becerileri gelişir
  4. Nicel kimyasal analiz metotlarını araştırarak uygun metodu seçme
  5. Bireysel ve grup çalışmaları yapabilir ve sorumluluk alma bilinci edinir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Analitik Kimya Laboratuvar Klavuzu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kalitatif Analize Giriş, Kalitatif Analizde Temel İşlemler, Kalitatif Analizde Örnek Hazırlama, 1-3 Grup Katyonlarının Sistematik Analizi, 1-2 Grup Anyonlarının Sistematik Analizi, Bilinmeyen Örnek Analizi, Kantitatif Analize Giriş, Gravimetrik Analiz, Çimentoda SiO2, toplam demir, aluminyum oksit tayini, gravimetrik sülfat tayini, iyodimetrik yöntemle askorbik asit tayin, volhard yöntemiyle klorür tayini, Mohr yöntemiyle bromür tayini.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş; Nitel Analizde Uygulanan Temel İşlemler
2.I. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri
3.II. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri
4.II. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri
5.III. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri
6.III. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri
7.I ve II. anyon anlizleri
8.Çimentoda SiO2, toplam demir
9.Çimentoda Aluminyum oksit tayini
10.Ara sınav
11.Gravimetrik Sülfat tayini
12.İyodimetrik yöntemle Askorbik asit tayin
13.Volhard yöntemiyle Klorür tayini
14.Mohr yöntemiyle Bromür tayini
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz1320
Rapor Sunma1340
Toplam820
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz13113
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Quiz için Bireysel Çalışma13113
Toplam105