Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP110 İlaç Kimyası 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Organik Kimya'da işlenen konularda tanımlanan birçok bileşiğin ilaç endüstrisinde ilaç sentezinde hammadde olarak veya doğrudan ilaç olarak kullanıldığının uygulamalarını yaparak dersin endüstriyel üretimini kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nevzat KARADAYI
Öğrenme Çıktıları
  1. Organik kimyanın ve ilaç kimyasının önemini ve endüstrideki yerini bilir.
  2. İlaçların zararlı (teratojenik) etkisini bilir.
  3. İlaçların da çevre kirliliğine yol açacabileceğini bilir.
  4. İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerini bilir.
  5. İlaç kullanma genel kültürünü bilir ve öğretir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] "Aedicinal Chemistry" Ashutash kar, New Age International Limited, Publishers, New Delhi, 2001.
[2] "Farmokoloji Derslari" prof.Dr.ismet Dökmeci, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2001.
[3] "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler", Genişletilmiş 2. Baskı, Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti., Ankara,2002.
[4] "Farmakoloji Ders Kitapbı", T.arda Bökesoy, İclal Çakıcı, Mehmet Melli, Türk Farmakoloji Derneği, Gazi Kitapevi, Tic.Lim.Şti.Ankara, 2000.
[5] "İlaçların Gıdalar, alkol ve Sıgara ile Etkileşimleri",Prof.Dr.E. Güler, Prof.Dr.O.Özdemir, Dr.Eczl. Genç, türk Eczacılar Birliği yayını, Ankara, 1993.
[6] yayınlanmamış Ders Notları, Prof.Dr. suna Dura, Ankara eczacılık fakültesi, 1980, Ankara.
[7] “İnsan Biyokimyası", Prof.dr. Mutahhar Yenson, İstanbul Üni., Tıp Fak., Biyokimya ABD, Çeliker matbaacılık, İstanbul, 1981.
[8] "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Prof.Dr.S.Oguz Karaalp, Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti., Ankara,2002.dvanced Practical M
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş ve genel farmakoloji kavramları
2.Giriş ve genel farmakoloji kavramları
3.Bazı organik bileşiklerden hareketle ilaç sentezi
4.Bazı organik bileşiklerden hareketle ilaç sentezi
5.Bazı organik bileşiklerden hareketle ilaç sentezi
6.İlaç-gıda-alkol ve sigara etkileşmesi
7.İlaç absorpsiyonunun besin ve sıvı miktarı tarafından etkilenmesi
8.İlaçların teratojen etkisi
9.İlaçların farmakolojik etkileşmesi
10.Ara sınav
11.İlaçların normal laboratuvar bulgularına etkisi
12.Vitaminler
13.Yeni ilaç sentezleme yöntemleri
14.Yeni ilaç sentezleme yöntemleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Takım/Grup Çalışması140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması155
Bireysel Çalışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Toplam50