Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP124 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Uygulamalı Girişimcilik eğitimi dersinin amacı Üniversitemiz öğrencileri arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimci adaylarını iş planı kavramı ile tanıştırarak iş kurma ve girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve bilinç düzeylerini artırmaya katkı sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Girişimcilik kavramını öğrenir
  2. İş fikri geliştirme ve iş modellemesi yapar
  3. İş planı kavramı ve öğelerini öğrenir ve uygulama çalışmalarını yapar
  4. İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususları öğrenir ve kendi planlarını hazırlarlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Girişimcilik kavramı ve özellikleri, iş fikri geliştirme ve iş modellemesi, iş planı kavramı ve öğeleri ile geliştirilesine yönelik uygulamalar, iş planının hazırlanması, etkili sunum, pazarlama yönetimi, finansal yönetim ve üretim yönetimi ile örnek girişimciler ile tecrübe paylaşımı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Girişimcilik özelliklerinin sınanması ve temelleri, İş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri
2.İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)
3.Pazar Araştırması, Pazarlama Yönetimi ve Uygulama Çalışmaları
4.Üretim Planı ve Üretim Yönetimi ile Uygulama Çalışmaları
5.Finansal Plan, Finansal Yönetim ve Uygulama Çalışmaları
6.Tecrübe Paylaşımı ve Örnek Girişimciler
7.İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan
8.İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları
9.İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları
10.Ara sınav
11.İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
12.İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
13.İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
14.İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması12224
Rapor Hazırlama199
Rapor Sunma11010
Toplam75