Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP227 Organik Kimya 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencinin kimya bilimi bilgisine katkıda bulunmak, temel bilimlere ait bilgi birikimlerini bu dersten öğrendikleriyle bir arada kullanabilme becerisi kazanabilmesi, fonksiyonel grupları, hidrokarbonları ve yapı izomerisini kavrayabilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Nazlı Özcan ÇÖKEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Yapısı verilen bileşiklerin IUPAC adlandırılmasını yapabilmeli
  2. IUPAC adı verilen bileşiğin kimyasal formülünü yazabilmeli
  3. Fonksiyonel grupları tanıyabilmeli
  4. Yapı izomerlerini yazabilmeli
  5. Bileşiğin kimyasal adını gördüğünde hangi sınıf bileşik olduğunu tanıyabilmeli
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Organik Kimya, Robert C. Atkins, Francis A. Carey (çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır), Bilim Kitabevi Organik Kimya, Graham Solomons, Craig Fryhle (çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır), Literatür Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, kimyasal bağlar, karbon-karbon kovalent bağ, fonksiyonel gruplar, organik bileşiklerin sınıflandırılmaları, yapı izomerisi, IUPAC adlandırılmaları, IUPAC adına göre kimyasal formülün yazılması, organik bileşiklerin fiziksel özelliklerinin kıyaslanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Organik Kimyanın tanımı, organik bileşiklerin sınıflandırılması, bağlar hakkında genel bilgi, fonksiyonel gruplar
2.Alifatik organik bileşiklerin sınıflandırılmaları, fiziksel özellikleri, alkanlar ve sikloalkanların IUPAC adlandırılması
3.Alkenlerin ve alkinlerin IUPAC adlandırılması
4.Yapı izomerisi
5.Alkoller ve alkil halojenürlerin IUPAC adlandırılması, fiziksel özellikleri
6.Eterler ve epoksitlerin IUPAC adlandırılması, fiziksel özellikleri
7.Aldehit ve ketonların IUPAC adlandırılması, fiziksel özellikleri
8.Karboksiklik asit ve türevleri hakkında genel bilgi, fiziksel özellikler
9.Tüm konuların özetlenmesi ve soru çözülmesi
10.Ara sınav
11.Karboksilik asitler ve açil klorürlerin IUPAC adlandırılması
12.Anhidritler ve esterlerin IUPAC adlandırılması
13.Amidlerin IUPAC adlandırılması
14.Aminlerin fiziksel özellikleri ve IUPAC adlandırılması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam151