Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP229 Kimyasal Teknolojiler 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin, sanayide üretilen bazı ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan çeşitli yöntem, sistem ve makineleri,, hammadde ve yardımcı madde özelliklerini, ürün ve üretim parametrelerini öğrenebilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Nazlı Özcan ÇÖKEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimyasal proseslerde kullanılan ekipmanlar ve özelliklerini kavrayabilme
  2. Üretim prosesinde kullanılan hammedde ve yardımcı maddeleri ve kullanım gerekçelerini kavrayabilme
  3. Üretim aşamalarında kullanılan yöntem ve sistemleri kavrayabilme
  4. Üretim parametrelerinin ürünkalitesi üzerine etkilerini kavrayabilme
  5. Üretiminde oluşabilecek sorunları saptayabilme ve çözüm önerisi getirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Shreve, R., Norris, 1985, Kimyasal Proses Endüstrileri, II Cilt, Anka Ofset, İstanbul, 564 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yemeklik bitkisel yağ üretimi, Margarin üretimi, Sabun üretimi, Biyobenzin üretimi, Biyodizel üretimi ile ilgili ekipmanlar, özellikleri, hammadde yardımcı maddeler, üretim yöntemleri, ürün kalitesinin belirlenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimyasal proseslerde kullanılan temel ekipmanlar ve özellikleri
2.Yemeklik bitkisel yağ üretim yöntem ve aşamaları
3.Yemeklik bitkisel yağ üretiminde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri
4.Yemeklik bitkisel yağ üretiminde kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler , özellikleri ve kullanılma gerekçeleri
5.Yemeklik bitkisel yağ ürün spesifikasyonları
6.Margarin üretim yöntem ve aşamaları
7.Margarin üretiminde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri
8.Margarin üretiminde kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler , özellikleri ve kullanılma gerekçeleri
9.Margarin ürün spesifikasyonları
10.Arasınav
11.Biyobenzin üretim yöntem ve aşamaları
12.Biyobenzin üretiminde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri
13.Biyobenzin üretim yöntem ve aşamaları
14.Biyobenzin üretiminde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Toplam100