Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP231 Organik Kimya Lab. 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Organik Bileşiklerin Eldesi, spektroskopik Özellikleri yardımıyla Yapı Analizi, uygulama Alanında kişisel Beceri kazandırma
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Nazlı Özcan ÇÖKEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Organik Kimya Laboratuvarında Çalışma kurallarını Bilir.
  2. Organik Sentezleri, Yapar, Spektroskopik Özelliklerini İnceler.
  3. İşlevsel Grupların Tanınma Tepkimelerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Deneysel organik Kimya Ders Notları, İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1990Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, E. ERDİK, 2005NMR Spektroskopisi, M BALCI, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Organik spektroskopi, Organik Bileşiklerin Eldesi ve yapılarının Analizi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Organik Kimya Laboratuvarının Amacı, Kapsamı veLaboratuvarda Çalışma Kuralları
2.UV-VİS Spektroskopisi
3.IR Spektroskopisi
4.NMR Spektroskopisi
5.Cam Malzemelerin Tanıtılması, Organik Bileşiklerin tanınma Tepkimeleri
6.Alkanlar, Alkenler ve Alkinler
7.Alkoller ve Eterler
8.Alkil Halojenürler
9.Aldehit ve ketonlar
10.Ara sınav
11.Karboksilli Asitler ve Türevleri
12.Aminler, Amitler Nitriller
13.Telafi Deneyleri
14.Telafi Deneyleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz1320
Rapor Hazırlama1340
Toplam820
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz13113
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam100