Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP233 Endüstriyel Boyalar 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
1. Sanayide oldukça geniş amaçlar için üretilen boyalar ( astar,dış Yüzey, iç yüzey , matbaa mürekkepleri ) ve boya üretiminde kullanılan reçine , pigment, çözücü,dolgu maddeleri ve diğer katkı maddelerinin tanıtılması , özelliklerinin , kullanım yerleri ve amaçlarının öğretilmesi. 2. Boya analizleri ve renk ölçüm sistemleri konusunda bilgilendirilmesi. 3. Boya kusurları,nedenleri ve giderilme yollarının öğretimesi- 4.Nanoteknolojik,toz su ve solvent bazlı boyalar konusunda bilgi verimesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr . Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler renk ve renk analizleri konusunu öğrenecektir.
  2. Öğrenciler boyanın yapısındaki kimyasal maddeler ve kullanım nedenlerini öğrenecektir.
  3. Öğrenciler endüstride yapılan boya analizleri konusunda bilgi edinecektir.
  4. Öğrenciler boya kusurları, nedenleri ve giderilme yollarını ögrenecektir.
  5. Öğrenciler sanayide boya üretimi,boya bileşenleri konusunda bilgilendirilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.Selçuk Paksoy, Boya el kitabı 2000 İstanbulTSE ve ASTM StandartlarıÖğretim Elemanı ders notları kitapçığı ve sunumları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Renk ve Boyanın yapısı ile ilgili temel kavramlar. Bağlayıcılar, Pigmentler, dolgu maddeleri, çözücüler, yan bileşenler, katkı maddeleri , dispersiyon ,renk ölçümü, boya analizleri.Boya kusurları ve giderilmesi,Nanoteknolojik boyalar,toz boyalar,kurutucular ve kuruma mekanizmaları.Dissolverler ve değirmenler.Türkiyede boya sanayi.Boya atıklarının giderilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türkiyede ve Dünyada Boya Sanayi
2.Renk ve Renk Ölçüm Sistemleri
3.Boyanın Bileşenleri ile İlgili Temel Kavramlar
4.Bağlayıcılar
5.Pigmentler ve Dispersiyon Sistemleri
6.Dolgu Maddeleri ve Çözücüler
7.Boya Katkı Maddeleri
8.Kurutucular ve Kuruma Mekanizmaları
9.Nanoteknolojik Boyalar
10.Ara Sınav
11.Toz boyalar ve Sanayide Kullanım Alanları
12.Dissolverlar, Değirmenler (Küreli, Boncuk )
13.Boya Kusurları ve Giderme Yöntemleri
14.Boya ve Bileşenlerinin Analizleri, Boya Atıklarının Giderilmesi Konusunda Araştırmalar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Toplam100