Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP235 Çevre Kimyası 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevre Teknolojisinde çevre korunumu ilgili esasları vermek, Doğal kaynak ve sanayi atıklarının oluşumu ve özellikleri hakkında bilgilendirmek, arıtma yöntemlerinin doğru ve bilinçli uygulanmasını sağlamaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler atıkların ve içeriğindeki bileşiklerin özellikleri hakkında bilgi kazanacaklardır.
  2. Öğrenciler kimyasal tepkimelerin öğrenilmesi ve parametrelerin tayin edilebilmesi hakkında beceri kazanacaklardır.
  3. Öğrenciler ayrıca arıtma yöntemleri hakkında bilgi edineceklerdir.
  4. Öğrnciler çevre bilincine sahip olma olgusu öğreneceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çevre Teknolojisi, Prof. Dr. Mirali S. Alosman, Seç yayın dağıtım
Çevre Mühendisliği Kimyası, Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Samsun Çevre Teknolojileri Merkezi yayınları
Atik su arıtma sistemleri, Doç. Dr. Günay Kocasoy, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul şubesi Çevre Kimyası ve Teknolojisi
Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Atıkların genel karakteristiği ve sınıflandırılması, Atıkların oluşturduğu kaynaklar ve içeriği, Sanayi atıkları ve doğal kaynak atıkları, Atıkların çevreye etkileri ve su kirlenmesi mekanizması, Kirletici parametreleri ve ölçümleri, Örnek alma ve saklama koşulları, Atıkların arıtılması, Fiziksel arıtma yöntemleri, Kimyasal arıtma yöntemleri, Biyolojik arıtma yöntemleri, Yeni yöntemlerle sanayi atık sularının arıtılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atıkların sınıflandırılması ve özelliği
2.Atıkların oluşturduğu kaynaklar ve içeriği
3.Sanayi atıkları ve doğal kaynak atıklarının içeriği
4.Atıkların çevreye etkileri; su kirlenmesi ve mekanizması
5.Kirletici parametreleri ve ölçümleri
6.Çevre Kirliliği ile ilgili örnek alma ve saklama yöntemleri
7.Atık suların arıtılması yöntemleri
8.Fiziksel arıtım yöntemleri
9.Ara Sınav
10.Kimyasal arıtım yöntemleri
11.Biyolojik arıtım yöntemleri
12.Arıtma yöntemlerinin uygulamaları
13.Arıtma yöntemlerinin uygulamaları
14.Yeni yöntemlerle sanayi atık sularının arıtılması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam75