Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP243 Polimer Kimyası 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Polimer olarak adlandırılan büyük molekül yapısına sahip maddelerin genel tanımı, elde ediliş yöntemleri ve polimerlerin kimyasal, fiziksel, termal ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, polimerlerin ısıl özellikleri ve mekanik özellikleri ile ilgili temel kavramları öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Polimerin malzeme olarak günlük yaşantımızdaki yeri ve önemini kavrayabilirler.
  2. Polimer molekülleri ile diğer küçük moleküller arasındaki farkı anlayabilir. Polimerlerin geniş bir tanımlaması yapıldıktan sonra bu maddelerin yaşantımızın her aşamasında karşımıza çıkacağını, dolayısıyla uygulama alanlarını fark edecek, Vücudumuzun ve doğada bulunan çok şeyin polimerik bir yapıda olduğunu görecek,Polimer eldesinde hangi tür moleküllerin polimerleşmeye yatkın olduklarını anlayabilir.
  3. Elde edilen polimerik ürünlerin istenilen fiziksel, kimyasal, elektriksel, optik vb. özelliklere sahip, uygulama alanına göre muhtelif amaçlar için malzeme olarak kullanılabileceğini anlayabilir.
  4. Polimerin termal ve mekanik özelliklerini anlayabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr. Mehmet SAÇAK, "polimer kimyası", Gazi Kitapevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Polimerlere giriş, Polimerlerin Sınıflandırılması, Molekül kütlesine göre sınıflandırma, Kondensasyon polimerleri,Katılma Polimerleri, Isıya karşı gösterilen davranışa göre sınıflandırma, polimerik metaryallerin termal ve mekanik özellikleri Polimer zincirinin yapısına göre sınıflandırma, Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma, Polimer zincirlerinin fiziksel yapısına göre sınıflandırma, Polimerlerde Molekül kütlesi türleri, Polimerlerin isimlendirilmesi, Polimerlerin bozunması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Polimerin m Polimer Tanımı Polimer genel tanımı, Polimerleşme derecesi, Ortalama mol kütlesi kavramı, Polimer zinciri ne demektir.
2.Amorf ve Kristal polimer kavramı
3.Step ve Zincir Polimerleşmesinin özellikleri, Doğrusal Polimerler, Dallanmış polimerler, Merdiven tipi Polimerler
4.Polimerlerde Molekül Kütlesi Türleri ve Tayin yöntemleri-Polimerlerim İsimlendirilmesi
5.Kondensasyon Polimerleri -Tipik kondensasyon polimerlerinin eldesi ve mekanizmasının açıklanması
6.Katılma Polimerleri ve reaksiyon mekanizmalarının açıklanması
7.Anyonik, katyonik ve Radikalik olarak elde edilen polimerlerin çeşitli katalizör sistemleri ile eldesi mekanizmalarının açıklanması
8.Polimerlerin Isıl Özellikleri: Polimerlerin ısı karşısındaki davranışları
9.Polimerlerin Isıl Özellikleri: Camsı geçiş sıcaklığı, Maksimum kullanım sıcaklığı
10.Ara sınav
11.Polimerlerin Isıl Özellikleri: Isıl geçişler ve polimer özelliklerii, Camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi
12.Genel soru çözümleri
13.Genel soru çözümleri
14.Genel soru çözümleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam75