Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP245 Anorganik Kimya 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri, atomik yapı, elementlerin genel özellikleri, moleküler simetri, kimyasal bağ türleri ve kimyasal bağ teorileri (DBT, MOT) konularında bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci atomik yapıyı tanımlar, atomik yapı ile atomik spektroskopi arasındaki ilişkiyi bilir.
  2. Atomik yapıya ilişkin Bohr teorisi ve kuantum modelini kavrar.
  3. Moleküler simetri ve grup teoriyi tanımlar. Moleküllerin simetri nokta gruplarını bulur. Karakter tablolarını açıklar.
  4. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağı bilir.
  5. Molekül orbitalleri teorisini (MOT) tanımlar. MOT’u kullanarak moleküllerin yapı ve özelliklerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Epsilon Yayıncılık, 4. Baskı, 2008.Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Chapman & Hall, 1991.Inorganic Chemistry, J. E. Huheey, Harper & Row, 1987.Anorganik Kimya, 5. Baskı, S. Özkar, Gazi Kitapevi, 2005.İnorganik Kimya, G. L. Miessler, D. A. Tarr, Çev. N. Karacan, P. Gürkan, Palme Yayıncılık, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Atomik yapı ve periyodik tablo, Elementlerin genel özellikleri, Kimyasal bağa giriş, Moleküler simetri, Kovalent bağ, Katılar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atomik Yapı ve Periyodik Cetvel, Hidrojenin Atomik Spektrumu, Bohr Teorisi, Heisenberg Prensibi
2.Kuantum Atom Modeli ve Schrödinger Dalga Denklemi, Radyal ve Açısal Fonksiyonlar
3.Çok Elektronlu Atomlar, Pauli Dışlama Prensibi, Etkin Çekirdek Yükü ve Slater Kuralları, Aufbau Prensibi, Hund Kuralı, Periyodik Cetvel
4.Elementlerin Genel Özellikleri, Atom Büyüklüğü, İyonlaşma Enerjisi, Elektron İlgisi
5.Fajans Kuralları, Elektronegatiflik, Dipol Moment, Metalik Karakter
6.Kimyasal Bağa Giriş, İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Rezonans, Metalik Bağ
7.Moleküler Simetri ve Grup Teoriye Giriş, Simetri Elemanları, Simetri İşlemleri, Nokta Grupları
8.Karakter Tabloları, Simetri ve Grup Teorinin Kimyasal Problemlerin Çözümünde Kullanılması, Simetri ve Polarlık, Simetri ve Kirallik
9.Kovalent Bağ, Lewis ve Sidgwick-Powell Teorisi, Değerlik Tabakası Elektron Çiftleri İtmesi Kuralı
10.Ara sınav
11.Değerlik Bağı Teorisi (DBT), Melezleşme Türleri, Simetri ve Grup Teori Yaklaşımıyla Moleküllerin Melezleşme (hibritleşme) Türlerinin Bulunması
12.Molekül Orbitalleri Teorisi (MOT), Atomik Orbitallerin Doğrusal Birleşimi Yöntemi
13.Aynı ve Farklı İki Atomlu Moleküllerin MOT ile Açıklanması
14.Çok Atomlu Moleküllerin MOT ile Açıklanması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Toplam100