Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EKP220 İşletme Yönetimi II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İş analizi yapılmasını sağlayabilir. İnsan kaynaklarını planlayabilir. İşgören adayı bulabilir. İşgöreni seçebilecektir. İşe alıştırma (oryantasyon) eğitimi verebilir. İşgörenin performansını değerleyebilir. İşgörenin eğitim gereksinimini tespit edip eğitimin gerçekleşmesini sağlayabilir. Kariyer planlaması yapabilir. İş değerleme yapabilir. Ücretlendirme yapabilir.
  2. Yönetim işlevlerini yerine getirmek İnsan kaynaklarını yönetmek Üretim sürecini yönetmek Pazarlama faaliyetlerini yönetmek İşletmenin mali yapısını yönetmek
  3. Planlama yapabilir. Örgütleme yapabilir Yöneltme işini gerçekleştirebilir. Koordinasyon sağlayabilir. Denetim yapabilir.
  4. Üretimi planlayabilir. Üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapabilir. Kapasite ve stok planlaması yapabilir.
  5. Hedef pazarı belirleyebilir. Ürün geliştirebilir. Fiyatlandırma politikalarını belirleyebilir. Tutundurma politikalarını belirleyebilir. Dağıtım politikalarını belirleyebilir. Müşteri ilişkilerini yönetebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlgili kitap ve ders notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek , Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi PlanlamakÜretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün GeliştirmeFiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak
2.Örgütleme Yapmak, Yöneltmek
3.Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak
4.İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak
5.İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme
6.İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak
7.İş Değerleme, Ücretlendirmek
8.Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak
9.Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme YapmakKapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı BelirlemekÜrün Geliştirme
10.Ara Sınav
11.Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek
12.Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek
13.Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek
14.Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi111
Toplam125