Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GRS202 Girişimcilik-I 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
1.Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilmek,2.Girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilmek,3.Girişimciliğin liderlik davranışları ile gelişimini sağlayabilmek,4.Girişimci olarak karşılaşabilecekleri fırsatları değerlendirebilme ve zorlukların üstesinden gelebilme konusundaki farklı yöntemleri kullanma konusunda yaratıcılık gösterebilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme
  2. Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
  3. KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
  4. Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
  5. Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Prof. Dr. Orhan KÜÇÜKGirişimciler İçin Kolay ve Hızlı İş Planı Hazırlama, Tufan KARACA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Girişimcilik Kavramı, Girişimcilik Türleri ve Girişimciliğin Temelleri
2.Girişimin (İşletme) Amaçları ve Başarı Faktörleri
3.İşletmenin Kuruluş Süreci ve İş Planı Hazırlanması
4.Kuruluş Yeri, Kapasite ve İşletme Ölçeğinin Belirlenmesi
5.İşletme Türleri ve KOBİler
6.Küçük İşletmelerde Yönetim İşlevi, Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Yönetim Planı
7.Küçük İşletmelerde Üretim İşlevi, Yeni Üretim Sistemleri ve Üretim Planı
8.Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi, Yeni Pazarlama Yöntemleri ve Pazarlama Planı
9.Küçük İşletmelerde Finansman İşlevi, Yeni Finansman Yöntemleri ve Finans Planı
10.ARASINAV
11.KOBİ'lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları, Güçlü ve Zayıf Yönleri
12.Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
13.Küçük İşletmelere Destek Sağlayan Kuruluşlar
14.AB Projesi, Kalkınma Ajansı ve İş Planı Hazırlama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı13030
Proje Hazırlama13030
Toplam75