Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EKP122 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ders, öğrencileri, yeni iş fırsatlarını tanımlama, bu fırsatlar çerçevesinde iş planı yapma ve araştırma ve yeni girişimler iş planı yapma süreçleri ile tanıştırmak amacının yanında yenilikçilik yönetiminin stratejik ve operasyonel bir bakış açısıyla örgütsel bağlamda uzmanlık düzeyinde tartışılmasını sağlamaktadır. Öğrenciler, yeni girişimler için ticari faydalanmaya açık yaratıcı fikirler üretmek konusunda cesaretlendirilirler. Yaratıcı fikirleri başarılı iş girişimlerine dönüştürmek yaratıcılığı, iş çevresini ve pazarı iyi anlamayı, dikkatli planlamayı, risk yönetimini ve işletme yönetimi yeteneklerini gerektiren zor bir uğraştır. Bu ders yeni girişimler yaratmayla ilgili, girişimci düşünme setini, yaratıcılığı ve fikir geliştirmeyi, girişimsel fırsatları değerlendirmeyi, fizibilite çalışmaları ve market araştırması yürütmeyi, pazarlama planı ve finansal hazırlık ile yer ve kapasite planlamasını, yasal konular ve risk analizi, yenilikçilik süreci için stratejik araçları, ekipmanları ve bir çerçeve sağlarken, aynı zamanda örgütsel müdahale ve geliştirme için analitik ve kişiler arası ilişkilere dair yeteneklerin önemi gibi konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ahmet DALKIN
Öğrenme Çıktıları
  1. Ders Anlatımı
  2. Vaka Analizleri
  3. Takım Çalışması
  4. Okumalar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye'de Girişimcilik ve yeni girişimler ve girişimcilikte planlama Yenilikçilik yönetimi ve girişimcilik ile ilgili Yasal yapılar ve Hukuki konular Yeni ürün ve hizmet geliştirme ve Pazar araştırması Girişimcilik becerileri Örgütsel yenilikçilik Girişimcilik ve Yenilikçilik için potansiyelleri birleştirmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Girişimciliğe giriş: Türkiye'de Girişimcilik ve yeni girişimler ve girişimcilikte planlama
2.Yenilikçilik yönetimi ve girişimcilik ile ilgili Yasal yapılar ve Hukuki konular
3.Yeni ürün ve hizmet geliştirme ve Pazar araştırması
4.Girişimcilik becerileri
5.Örgütsel yenilikçilik: Potansiyeller, ihtiyaçlar ve süreç
6.Rekabetçi avantaj, yenilikçilik ve girişimcilik ilişkisi
7.Vize Sınavı
8.Yenilikçilik için stratejiler
9.Vaka Analizi: Örgütsel yenilikçilik süreci
10.Vaka Analizi: yeni işletme kurmanın temel adımları simülasyonu
11.Girişimcilik ve Yenilikçilik için potansiyelleri birleştirmek
12.Gerçek yaşamdan örnekler ve tartışma
13.Takım çalışması sunumları
14.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım14228
Tartışma3618
Toplam76