Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP113 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İş güvenliği ve iş güvencesi kavramlarını öğrenme
  2. Meslek Hastalıkları ve korunma yollarını kavrama
  3. İş Hukuku ve yönetmelikleri anlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
“İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” adlı birinci modülde iş güvenliği tanımı ve mevzuatı, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici tedbirler, “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2” adlı ikinci modülde ise; emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat, iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanları, koruyucu ve önleyici tedbirler, iç ortam hava kalitesi, ilkyardım ve ilkyardım malzemeleri, koruyucu ilk yardım ve acil arama, atıklar ve atıkları sınıflandırma, atıkları depolama, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri ve tehlikeli atık yönetmelikleri konuları işlenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. İş güvenliği tanımı ve mevzuatı
2. Meslek hastalıkları
3. Meslek hastalıkları
4. Koruyucu ve önleyici tedbirler
5. Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat
6. İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları
7. Koruyucu ve önleyici tedbirler
8.Ara sınav
9. İç ortam hava kalitesi
10. İlkyardım
11. İlkyardım malzemeleri
12. Koruyucu ilk yardım ve acil arama
13.Ormancılıkta iş güvenliği
14.Ormancılıkta iş güvenliği
15.Final sınavı
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Toplam50