Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP114 Bitki Beslenmesi 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere bitkiler be bitki beslenmesi hakkında detaylı bilgiler aktarmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler bitki besin elementlerini tanıyarak bitki beslenmesi konusunda bilgi sahibi olacaklar
  2. Topraktaki bitki besin maddelerinin bitkilerce alınması konusu değerlendirilecek
  3. Öğrenciler topraktaki makro ve mikro besin elementlerini tanıyacak ve değerlendirecek.
  4. Öğenciler bir yetişme ortamında bitki beslenmesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşınca olayı nasıl değerlendireceklerini öğrenecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaçar, B., Katkat, V., 2006, Bitki Besleme, Nobel Yayınları, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bitkilerde bulunan maddeler, bitkilerin gelişim faktörleri ve kanunları, bitkilerde dış gelişim faktörleri (ışık, CO2, Sıcaklık, vb.), toprak faktörü (su, hava, vb.), beslenme fizyolojisi (bitki besin mad. vb.), gelişim faktörleri olarak mineral maddeler (azot, kükürt vb.) ve mikro besin elementleri, sınıflandırılması, haritalanması, yetişme ortamlarının iyileştirilmesi ve alınacak önlemler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bitki beslemede gereksinim duyulan elementler, bitki besleme alanında günümüze değin yapılmış çalışmalar, bitkiler ile insan ve hayvanların beslenmeleri arasındaki temel ayrım, beesin elementlerinin bitkilerdeki miktarları, bitki gelişmesi için mutlak gerekli besin elenmentleri, tanımı ve sınıflandırılması, mutlak gerekli bitki besin elementlerinin belirlenme süreci, mutlak gerekli besin elementlerinin belirlenme yöntemleri, bitki besin kaynağı olarak toprak
2.Bitkilerde besin elementi alımı, bitki kökleri ve kök sistemleri, bitki besin elementi kök etki alanına taşınması, bitki besin elementi kök üzerine alınması, bitki besin elementi alınmasında temel ilkeler,
3.Bitki besin elementi hücre membranlarında taşınması, bitki köklerinde bitki besin elementi iletim borularında taşınması ve yüklenmesi
4.Bitki besin elementlerinin alımına etki yapan faktörler topraküstü organları aracılığıyla besin elementi alımı
5.Bitkilerde su alımı, bitki su ilişkilerinde temel ilkeler, toprak suyu ve yarayışlılığı, bitki kökleri tarafından suyun tutulması, suyun ve suda çözünmüş besin elementlerinin kök ksilemine taşınması,
6.Suyun ve suda çözünmüş besin elementlerinin ksilemde taşınma mekanizması, besin elementlerinin ksileme yüklenmesi, iletim borularında besin elementlerinin taşınması, fotosentez ürünlerinin floeme yüklenmesi ve floemin boşaltılması, bitkilerde köküstü organları tarafından suyun alınması ve taşınması
7.Azot, bitkilerin azot alımı, bitkilerin azot içerikleri, bitkilerde azot asimilasyonu, bitkilerin azot kaynakları, bitkilerin azot noksanlığında görülen belirtileri,
8.Fosfor , bitkilerin fosfor alımı, bitkilerin fosfor içerikleri, bitkilerde fosfor bileşikleri ve metabolik işlevleri, bitkilerin fosfor kaynakları, bitkilerde fosfor noksanlığında görülen belirtiler, fosforun bitki gelişmesi üzerinde etkileri
9.Fosfor , bitkilerin fosfor alımı, bitkilerin fosfor içerikleri, bitkilerde fosfor bileşikleri ve metabolik işlevleri, bitkilerin fosfor kaynakları, bitkilerde fosfor noksanlığında görülen belirtiler, fosforun bitki gelişmesi üzerinde etkileri
10.Arasınav
11.Potasyum, bitkilerin potasyum alımı, bitkilerin potasyum içerikleri, bitkilerde potasyumun metabolik işlevleri, bitkilerin potasyum kaynakları, bitkilerde potasyum noksanlığında görülen belirtiler, bitki gelişmesi üzerine potasyumun etkileri, Sodyum bitkilerin sodyum alımı, bitkilerin sodyum içerikleri, bitkilerde sodyumun metabolik işlevleri, bitkilerin sodyum kaynakları
12.Mağnezyum, bitkilerin magnezyum alımı, bitkilerin magnezyum içerikleri, bitkilerde magnezyumun metabolik işlevleri, bitkilerin magnezyum kaynakları, bitkilerde magnezyum noksanlığı
13.Kükürt ve diğer iz elementlerin; bitkiler tarafından alımı, bitkilerdeki asimilasyonu ve metabolik işlevleri, bitkilerdeki kaynakları, bitkilerdeki noksanlıkları
14.Yararlı diğer elementler (Nikel, Selenyum, Alüminyum)
15.Dönem sonu sınavı
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Toplam50