Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP116 Kalite Güvence Standartları 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
  2. Kalite Standartlarını Uygulamak
  3. İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim elemanının ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
“Kalite Güvence Sisteminin Altyapısını Oluşturmak” konulu birinci modülde; kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, “Kalite Yönetim Sistemini Kurmak” adlı ikinci modülde; kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi ve Efqm mükemmellik modeli konularına değinilmektedir. “İstatistiksel Kalite Kontrol” konulu üçüncü ve son modülde ise, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları ve istatistiksel dağılımlar konuları işlenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kalite Kavramı
2.Standart ve Standardizasyon
3.Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları
4.Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları
5.Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri
6.Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim
7.Stratejik yönetim, Yönetime katılma
8.Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi
9.Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli
10.Ara Sınav
11.Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme
12.Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol
13.Kontrol Diyagramları
14.İstatistiksel Dağılımlar
15.Yarıyıl Sonu Sınavı
16.Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Toplam50