Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP216 Çevre Kirliliği 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çevre kirliliği nüfüs ve kaynak kullanımı arasındaki ilişkiyi anlamak; çevre kirliliğinin ekolojik bir problem olduğunu anlamak; toprak verimliliğinin korunması, kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olma, su kaynakları ve kirlenmenin etkilerini değerlendirebilme, hava kirleticilerinin kaynakları, kimyasal ve fiziksel özellikleri ve canlılar üzerine etkilerini izah etmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre kirliliği nüfus ve kaynak kullanımı arasındaki bağlantıları kurabilme
  2. Kirliliğin ekolojik bir problem olduğunu kavrayabilme.
  3. Su kaynakları ve kirlenmenin etkilerini değerlendirebilme
  4. Toprak kirliliğinin canlılar üzerine etkilerini kavrayabilme
  5. Hava kirleticilerinin kaynakları ve canlılar üzerine etkilerini kavrayabilme
  6. Çevre kirliliğinin ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini kavrayabilme
  7. Çevre kirliliği ve korunması hakkında elde ettiği bilgileri ormancılık alanına aktarabilme
  8. Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doç.Dr. Özer Çınar, Çevre Kirliliği ve Kontrolü, Nobel Yayın Dağıtım, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çevre koruma kavramı; tarih öncesi ve tarihsel süreçteki insan/çevre ilişkileri; geleneksel yönetim tekniklerinin rolü; tür ve habitat değişikliği ve doğal süreçler; populasyon, topluluk, doğal peyzaj ve ekosistem ekolojisine özel vurgulu teorik ekoloji ve biyocoğrafya görüşleri; doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, yönetimlerin ve yönetim dışı kuruluşların rolü; şehirleşme, yanlış tarımsal uygulamalar ve ormancılık uygulamalarının çevreye nasıl zarar verdiği; su ve hava kirleticilerinin belirli çeşitleri ve bunların çevreye ve/veya insan sağlığına zarar verme şekilleri; ozon tükenimi; küresel ısınma; iklim değişikliği; toprak kirliliği problemi; kimyasal pestisitlerin kullanılmasından kaynaklanabilen sorunlar; atık yönetiminde yasal ve çevresel çerçeve; yerleşim ıslahı ve gelişme ile ilişkili problemler; fosil yakıtların kullanılması, nükleer santrallerle ilgili çevre tartışmaları ve hidroelektrik, rüzgar gücü ve deniz dalgasını içeren sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi; doğa koruma ve doğal kaynakların korunması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Nüfus kaynakları ve kirlenme
2.Çevresel bozunma ve Kirlenme
3.Karasal ve sucul sistemlerin çevresel kirlenmeye karşı hassasiyetleri
4.Canlı sistemlerin çevresel strese tepkileri ve gösterge canlılar.
5.Su kaynakları ve su kirliliği (Su kaynaklarının temini yenilenmesi ve kullanımı; Su kaynağı ile ilgili sorunlar)
6.Su kaynakları ve su kirliliği(Su kaynaklarının yönetimi, Su kirlenmesinin temel tipleri, Yüzey suyu kirlilik kontrolü)
7.Toprak kaynakları ve tehlikeli atıklar(toprak yapısı ve özellikleri, Erozyon, Arazi kullanımının kontrolü)
8.Toprak kaynakları ve tehlikeli atıklar(Toprak verimliliğinin korunması, tuzlanma, zararlı atıkların kontrolü ve yönetimi )
9.Ara sınav
10.Hava kirliliğinin tanımı ve hava kirleticilerinin kaynakları, sınıflandırılmaları
11.Kükürt dioksit ve partiküler madde, dönüşüm ve akıbetleri. Asit yağmurları. Metalik partiküller: Kurşun,Nikel, kadmiyum. Ozon ve diğer fotokimyasal oksitleyiciler
12.İklim, küresel ısınma ve ozon azalması
13.Hava kirliliği yönetimi
14.Kirliliğin engellenmesinde uygulanabilecek yöntemler.
15.Yarıyıl sonu sınavı
16.Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12424
Final Sınavı12525
Derse Katılım13226
Toplam75