Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemile ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Araştırma yapabilir.
  2. Araştırma raporu hazırlayabilir.
  3. Araştırmayı sunabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Seyidoğlu, Halil (2000); Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları, İstanbul.
[2] Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2000); Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Birinci modül olan “Araştırma Yapmak” konulu bölümde, araştırma konularını seçme ve kaynak araştırması yapma; ikinci modül olan “Araştırma Raporu hazırlamak” konulu bölümde araştırma sonuçlarını değerlendirme ve rapor haline dönüştürme ve son modül olan “Araştırmayı Sunmak” konulu bölümde ise; sunuma hazırlık yapma ve sunumu yapma konularına yer verilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Araştırma Konularını Seçme
2.Araştırma Konularını Seçme
3.Kaynak Araştırması Yapma
4.Kaynak Araştırması Yapma
5.Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
6.Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
7.Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
8.Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
9.Arasınav
10.Sunuma Hazırlık Yapma
11.Sunuma Hazırlık Yapma
12.Sunuma Hazırlık Yapma
13.Sunumu Yapma
14.Sunumu Yapma
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11919
Final Sınavı13030
Derse Katılım13226
Toplam75