Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP220 Uzaktan Algılama 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Uzaktan algılamanın temel ilkelerini, uzaktan algılama sistemlerinin özelliklerini ve ormancılık için uzaktan algılamanın yararlarını öğrenmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemile ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Uzaktan algılamanın temel ilkelerini açıklayabilir
  2. Yaygın olarak kullanılan uydu görüntüleri hakkındaki genel bilgileri özetleyebilir
  3. Uydu görüntülerinde çözünürlük kavramını açıklayabilir
  4. Ormancılık uygulamalarında hava fotoğrafı kullanımını açıklayabilir
  5. Görsel yorumlama unsurlarını açıklayabilir
  6. Uydu görüntülerine uygulanan ön işlemleri açıklayabilir
  7. Sayısal görüntü işlemede kullanılan yöntemleri açıklayabilir
  8. Uydu görüntülerini sınıflandırmada kullanılan yöntemleri açıklayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Uzaktan algılamanın temel ilkeleri, Aktif ve pasif algılama sistemleri, Uzaktan algılamada çözünürlük kavramı, Algılayıcılar ve platformlar, Yer gözlem uyduları ve algılayıcıları, Ormancılıkta hava fotoğraflarının kullanımı, Görsel yorumlama elemanları, Sayısal görüntü işleme, Bir laboratuar çalışması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Orman bilgi sisteminde uzaktan algılama
2. Uzaktan algılamanın temel ilkeleri, Elektromanyetik spektrum, Atmosferik pencereler
3. Pasif ve aktif uzaktan algılama sistemleri
4. Uydu görüntülerinin genel özellikleri
5. Algılayıcılar ve platformlar, Uydu yörüngeleri
6. Uzaktan algılamada çözünürlük (konumsal, spektral)
7. Uzaktan algılamada çözünürlük (radyometrik ve zamansal)
8. Yer gözlem uydularının ve algılayıcılarının özellikleri
9.Ara sınav
10. Hava fotoğrafının ölçeğinin hesaplanması, Hava fotoğrafları alımının planlanması
11. Ormancılıkta hava fotoğrafları, görsel yorumlama elamanları
12. Uydu görüntülerine uygulanan ön işlemler
13. Sayısal görüntü işleme yöntemleri, uydu görüntülerinin sınıflandırılması
14. Uzaktan algılamanın coğrafi bilgi sistemindeki önemi, uzaktan algılamanın ormancılık uygulamalarındaki kullanımı
15.Final sınavı
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11818
Derse Katılım14342
Toplam75