Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTV119 Kalite Güvencesi ve Standartları 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Zeynep İLKILIÇ AYTAÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
  2. Kalite Standartlarını Uygulamak
  3. İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Toplam Kalite Yönetimi, Muhittin ŞİMŞEK, 2003 • Ekip Çalışması ve Liderlik,Acar BALTAŞ, Remzi Kitabevi,2007. • GeleceğinOrganizasyonunu Yaratmak, Ahmet Şerif İzgören, Elma Yayınları,2000. • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı,Yavuz DEMİREL, IQ Yayınları,2006. • İnovasyon, Arman KIRIM, Sistem Yayıncılık, 2007. • ISO 9000-2001 Toplam KaliteYönetimi, Özkan Tütüncü- Özlem İpek DOĞAN,DEU,2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kontrol ve tarihsel geçmişi, kontrol mekanizmaları, kalite kontrol sistemleri ve endüstriye uygulamaları, standartlar ve önemive üretimde kalite kontrol sistemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kalite Kavramı
2.Standart ve Standardizasyon
3.Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları
4.Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları
5.Kaizen ve Sürekli İyileştirme
6.Kalite Kontrol Çemberleri
7.Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri
8.Kalite Güvence Sistemi ve ISO Kavramı
9.Kalite Kavramında Değişik Yaklaşımlar
10.Ara sınav
11.ISO 9001:2000
12.Kalite Sistemi Dokümantasyonu, Kalite El Kitabı Kavramı
13.Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar
14.Üretimde kalite kontrol teknikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11313
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Toplam75