Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTV248 İşletme Yönetimi-II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ahmet ACAR
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim işlevlerini yerine getirmek
  2. İnsan kaynaklarını yönetmek
  3. Üretim sürecini yönetmek
  4. Pazarlama faaliyetlerini yönetmek
  5. İşletmenin mali yapısını yönetmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlgili kitap ve ders notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek , Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak
2.Örgütleme Yapmak, Yöneltmek
3.Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak
4.İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak
5.İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme
6.İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak
7.İş Değerleme, Ücretlendirmek
8.Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak
9.Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme YapmakKapasite ve Stok Planlaması, Hedef PazarıBelirlemekÜrün Geliştirme
10.Ara Sınav
11.Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek
12.Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkileriniYönetmek
13.Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek
14.Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi199
Toplam125