Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKP218 Bitki Koruma Mekanizasyonu 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Tarımsal mücadelede kullanılan katı sıvı ve gaz ilaçların atılma teknikleri ile bunların atılmasında kullanılan tarım alet ve makinalarının çalışma prensiplerinin ve kullanımlarının öğretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir.
  2. Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir.
  3. Tarım makinalarına uygun malzeme seçer.
  4. Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kimyasal ilaçlar ve formülasyon şekilleri, püskürtme sıvılarının fiziksel özelliklerinin damla oluşumu ve kaplama üzerine etkileri, pülverizasyon karakteristikleri, damla çapları, hidrolik pülverizatörler, püskürtme memeleri, pompalar, debi ayar sistemleri, kalibrasyon, pülverizatörler, pnömatik ve bahçe pülverizatörleri, tozlayıcılar, mikrogranül uygulayıcılar, sisleyiciler, fumigasyon tekniği, sıvılıların elektrostatik yüklenerek püskürtülmesi konuları ayrıntılı olarak verilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması
2.Tarımsal savaş yöntemleri
3.Bitki koruma makinaları
4.Sıvı ilaçların püskürtülmesinde kullanılan makinalar
5.Pülverizatörlerde Kullanılan Çeşitli Pompaların Yararlı ve Sakıncalı Yönleri
6.Pülverizatör Memeleri
7.Yelpaze huzmeli ve konik hüzmeli memeler
8.Hidrolik memelerin karakteristik özellikleri
9.Ara Sınav
10.Tarla ve meyve bahçesi pülverizatörlerinde damların sürüklenmesine karşı alınan önlemler
11.Pülverizatörlerin kalibrasyonu
12.Katı ilaçların dağıtımında kullanılan makinalar
13.İlaçlama Makinalarının İş Öncesi ve Sonrası Bakımları
14.Genel Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6212
Toplam100