Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ODY212 Meslek Etiği 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Meslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Asuman KÜÇÜKÖNER
Öğrenme Çıktıları
  1. Etiğin temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
  2. Etik sorunları değerlendirebilecektir.
  3. Hukuki sorumlulukları değerlendirebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul.
2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000)
3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara.
4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Etik kavramı, Ahlak kavramı, mesleki etik ve etik dışı davranışları ve sosyal sorumluluklarını içermektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Etik ve ahlak kavramlarını incelemek.
2.Etik ve ahlak kavramlarını incelemek.
3.Etik sistemlerini incelemek
4.Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
5.Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
6.Meslek etiğini inceleme
7.Meslek etiğini inceleme
8.Ara Sınav
9.Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
10.Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
11.Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
12.Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
13.Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
14.Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
15.Genel Tekrar
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı166
Derse Katılım515
Soru-Yanıt414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Toplam49