Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SHMY108 Diksiyon ve Hitabet 927006 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
1- Öğrencilerde diksiyon sanatı üzerine farkındalık yaratmak2- Öğrencilerin bedensel ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek3- Öğrencilerin düşüncelerini ve duygularını doğru sözcükler seçerekve doğru bir ses ve söylenişe sahip olarak aktarmalarına destek olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Fatih Mehmet ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Diksiyon sanatı hakkında genel bir bilgi sahibi olur.
  2. Etkili konuşma hazırlama teknikleri konusunda fikir sahibi olur.
  3. Doğru nefes teknikleri, uygun ses bulma ve sesletim de bulunma aktivitelerinde bulunur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Can Gürzap - Söz Söyleme ve Diksiyon (Remzi Kitabevi)Nüzhet Şenbay - Söz ve Diksiyon Sanatı (YKY)Suat Taşer - Konuşma Eğitimi (Papirüs)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
toplum önünde konuşan bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için düşüncelerini ve duygularını doğru sözcüklerle aktarmasının önemine değinilecektir. Esas olarak da, hitabet sanatında ustalaşmanın sağlanabilmesi için, bütün dilsel araçları, sözcük seçimini, tümce yapısını, konuşmadaki ezgiyi, vurguyu, ses tonunu, konuşma temposunu geliştirme yolları üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, amacı ve önemi
2.Konuşmanın temel öğeleri
3.Diksiyon Sanatının Önemi ve Ses
4.Postür, Diyafram Nefesi Önemi ve Uygulamaları
5.Fonetik bilimine giriş
6.Fonetik
7.Nefes ve boğumlama (articulation) çalışmaları (1): 1. ses becerisinin kalitesi ve nefes çalışması A. Sesin volümü B.Sesin şiddeti C.Sesin tonu 2. Ses kirişlerinin düzenli titreşimiyle meydana gelen ünlülerin yapısının incelenmesi ve söyleniş egzersizleri 3. Boğumlanma (articulation): ünsüzlerin yapılarına göre ayrılması ve boğumlama egzersizleri
8.Nefes ve boğumlama (articulation) çalışmaları
9.Vize Haftası
10.Yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar
11.Kelime, grup ve cümle vurgusu
12.Tonlama alıştırmaları
13.Etkili ve inandırıcı konuşma yöntemleri
14.Topluluk önünde doğru biçimde duygu ve düşüncelerini ifade etmenin yolları
15.Final Haftası
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım5210
Uygulama/Pratik5420
Soru-Yanıt515
Gözlem10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Toplam71