Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SHMY118 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927006 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı üniversite öğrenimindeki 18-25 li yaşlardaki gençlerin kendilerine, dış dünyaya ve hayata dair farkındalığını, bilinçlilik halini artırmak, anı fark ettirmek ve sanal algıdan uzaklaştırmak, gerçek hayatın alıgılanmasını bilişsel, duygusal, bedensel, ruhsal olarak artırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Nurhan ÇON
Öğrenme Çıktıları
  1. Farkındalık ve farkında olmama halini anlama
  2. Kendini bedensel, ruhsal, duygusal, sosyal olarak fark edebilme
  3. Dış dünyaya, çevreye olan farkındalığını artırma
  4. Diğer insanlara ve canlılara karşı farkındalığını artırma
  5. Kendine ait değerleri tanıma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Farkındalığın tanımı ve kavranması, kişinin kendini, dış dünyayı tanıması, algılaması ve var olan kazanılmış kalıplarının üstünde farkındalığını artırabilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Farkındalık nedir? Dersin içeriğinin ve işlenişi hakkında genel bilgiler
2.Dur, yavaşla, etrafına bak, kendini fark et
3.Yalnız değiliz
4.Tüm canlılara farkındalık
5.Çevre bilinci
6.Kalıplarımız, önyargılarımız
7.Sanal farkındalık
8.Sağlıklı ve hasta olma hali
9.Ara sınav
10.Zaman algısı, anı fark etmek, geçmiş-gelecek
11.Önceliklerim
12."Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları
13."Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları
14."Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Takım/Grup Çalışması150
Proje Hazırlama125
Proje Sunma125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik428
Takım/Grup Çalışması212
Beyin Fırtınası10110
Proje Hazırlama20120
Proje Sunma20120
Toplam75