Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GTP222 İşletme Yönetimi-II 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim işlevlerini yerine getirmek
  2. İnsan kaynaklarını yönetmek
  3. Üretim sürecini yönetmek
  4. Pazarlama faaliyetlerini yönetmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
İşletme Yönetimi I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Planlama Yapmak,Örgütleme Yapmak,Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak,İş Analizi Yapılmasını Sağlamak,İnsan Kaynaklarını Planlamak,İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek,İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek,İşgören Performansını Değerleme,İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak,İş Değerleme Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak,Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,Kapasite ve Stok Planlaması,Hedef Pazarı Belirlemek,Ürün Geliştirme,Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek,Tutundurma Politikalarını Belirlemek,Dağıtım Politikalarını Belirlemek,Müşteri İlişkilerini Yönetmek,Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek,Borç ve Alacakları Yönetmek,Varlıkları Yönetmek,Kaynakları Yönetmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Planlama YapmakÖrgütleme Yapmak
2.Yöneltmek Koordinasyon SağlamakDenetim Yapmak
3.İş Analizi Yapılmasını Sağlamakİnsan Kaynaklarını Planlamakİşgören Adayı Bulmak
4.İşgöreni Seçmekİşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermekİşgören Performansını Değerleme
5.İşgören Performansını Değerlemeİşgörenin Eğitilmesini SağlamakKariyer Planlaması Yapmak
6.İş DeğerlemeÜcretlendirmek
7.Üretimi PlanlamakÜretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak
8.Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme YapmakKapasite ve Stok Planlaması
9.Hedef Pazarı BelirlemekÜrün Geliştirme
10.Ara sınav
11.Fiyatlandırma Politikalarını BelirlemekTutundurma Politikalarını Belirlemek
12.Tutundurma Politikalarını BelirlemekDağıtım Politikalarını BelirlemekMüşteri İlişkilerini Yönetmek
13.Gelir ve Gider Hesaplarını YönetmekBorç ve Alacakları YönetmekVarlıkları Yönetmek
14.Varlıkları YönetmekKaynakları Yönetmek
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Ev Ödevi660
Toplam400
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi6530
Toplam102