Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GTP224 Tahıl Teknolojisi-II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak tahıl ürünleri üretimini kontrol etme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Tahıl ürünlerinin (ekmek,makarna, bisküvi,vb.) üretim teknolojilerini kavrar
  2. Tahıl ürünleri temel analizlerini deneysel olarak uygular, sonuçları yorumlar ve raporlar
  3. Tahıl ve ürünleri konusunda karşılaşılabilecek sorunları çözebilmek için yapılması gerekenleri kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Saldamlı, İ.,1998. Gıda Kimyası, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yoğurma-Vakum işlemi
2.Vakum işlemi-Presleme
3.Kalıplama ve kesme-Kurutma
4.Kurutma-Soğutma-Silolama
5.Karışım hazırlama-Yoğurma
6.Yoğurma-Şekil verme
7.Şekil verme-Pişirme
8.Karıştırma
9.Kalıplama-Pişirme
10.Ara sınav
11.Hammaddenin öğütülmesi
12.Pişirme-Dinlendirme
13.Ezme-Kurutma
14.Kabuk soyma-Top ve yaprak tane ayırma
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Laboratuvar6636
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Ev Ödevi31030
Toplam125